Ausschüsse

Ausschüsse

(beschließend lt. § 7 Abs. 3 GeschO)
ordentliches Mitglied1. Vertreter
Rudolf Leitmannstetter
Ausschuss-Vorsitzende/r
Erster Bürgermeister
ÜWG
---
Michael Brunner
ÜWG
Anton Görgmayr jun.
Dritter Bürgermeister
ÜWG

Herr Franz Dutz
ÜWG
Regina Schmidmaier
ÜWG
Stephan Frai
CSU-parteifreie Wähler
Johann Bürger-Schuster
Zweiter Bürgermeister
CSU-parteifreie Wähler
Bernhard Maicher
AfG
Josef Lechner
AfG
Jakob Mayer
CSU-parteifreie Wähler
Brigitte Neugebauer
CSU-parteifreie Wähler
Alexander Unrecht
CSU-parteifreie Wähler
Martin Freiberger
CSU-parteifreie Wähler

(vorberatend lt. § 6 Abs. 2 GeschO)

ordentliches Mitglied1. Vertreter
Rudolf Leitmannstetter
Ausschuss-Vorsitzende/r
Erster Bürgermeister
ÜWG
---
Johann Bürger-Schuster
Zweiter Bürgermeister
CSU-parteifreie Wähler
Brigitte Neugebauer
CSU-parteifreie Wähler
Anton Görgmayr jun.
Dritter Bürgermeister
ÜWG
Michael Brunner
ÜWG
Tamara Hirsch
AfG
Martin Grünhofer
AfG
Jakob Mayer
CSU-parteifreie Wähler
Martin Freiberger
CSU-parteifreie Wähler
Regina Schmidmaier
ÜWG
Georg Hofstetter
ÜWG
Alexander Unrecht
CSU-parteifreie Wähler
Stephan Frai
CSU-parteifreie Wähler
(§ 8 GeschO)
ordentliches Mitglied1. Vertreter
Anton Görgmayr jun.
Ausschuss-Vorsitzende/r
Dritter Bürgermeister
ÜWG
Regina Schmidmaier
ÜWG
Stephan Frai
stellvertretende/r Ausschuss-Vorsitzende/r
CSU-parteifreie Wähler
Jakob Mayer
CSU-parteifreie Wähler
Martin Freiberger
CSU-parteifreie Wähler
Alexander Unrecht
CSU-parteifreie Wähler
Martin Grünhofer
AfG
Tamara Hirsch
AfG
Georg Hofstetter
ÜWG
Michael Brunner
ÜWG
Brigitte Neugebauer
CSU-parteifreie Wähler
Johann Bürger-Schuster
Zweiter Bürgermeister
CSU-parteifreie Wähler
ordentliches Mitglied1. Vertreter
Rudolf Leitmannstetter
Ausschuss-Vorsitzende/r
Erster Bürgermeister
ÜWG
---
Michael Brunner
ÜWG
Georg Hofstetter
ÜWG

Herr Franz Dutz
ÜWG
Anton Görgmayr jun.
Dritter Bürgermeister
ÜWG
Josef Lechner
AfG
Martin Grünhofer
AfG
Jakob Mayer
CSU-parteifreie Wähler
Martin Freiberger
CSU-parteifreie Wähler
Brigitte Neugebauer
CSU-parteifreie Wähler
Johann Bürger-Schuster
Zweiter Bürgermeister
CSU-parteifreie Wähler
Alexander Unrecht
CSU-parteifreie Wähler
Stephan Frai
CSU-parteifreie Wähler

Referate / Beauftragte

ordentliches Mitglied1. Vertreter
Martin Freiberger
Referats-Vorsitzende/r
CSU-parteifreie Wähler
---

zurück   zurück

Drucken